عمومی

گروهي از دانشجويان علاقمند از مؤسسه آموزشی، پژوهشي امام خميني (ره) قم، در تاريخ 22/12/95 از پژوهشکده مطالعات اسلامي در علوم انساني بازديد کردند.در حاشيه اين بازديد جلسه اي با حضور سرپرست گروه حجت الاسلام والمسلمين دکتر موسوي پور، مدير و دبير گروه پژوهشي تعليم و تربیت اسلامي پژوهشکده دکتر سعيدي رضواني و دکتر باغگلی، دکتر غفاري و دکتر جاويدي در محل سالن شوراي پژوهشکاده تشکيل شد و با توجه به سوالات بازديدکنندگان، پيشینه و فعاليت هاي جاري پژوهشکده، به ويژه گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسلامي و کارگروه‌هاي تربيت جنسی (عفاف گرائي)، تفسیر تربيتي و فقه تربيتي توضيحاتی داده شد.

P1010116

P1010118


بازديد گروهي از دانشجويان رشته علوم تربيتي مؤسسه آموزشی، پژوهشي امام خميني (ره) قم از پژوهشکده؛ | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاگروه های پژوهشیمطالعات تمدن اسلامیمطالعات دينداریمطالعات علم ديني©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.