عمومی

جلسات این کارگروه روزهای دوشنبه ساعت سه و نیم تا پنج برگزار می شود. از علاقه مندان به این موضوع دعوت میشود در جلسات شرکت نمایند. ضمناً اولین کارگاه آموزشی نیز با حضور جناب آقای دکتر طغیانی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه اصفهان بزودی برگزار می شود که زمان دقیق آن متعاقباً به اطلاع علاقمندان خواهد رسید.


photo_2017_09_26_05_06_10برگزاری جلسات کارگروه تعلیم و تربیت اقتصادی | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است.حمايت مالي از پايان نامه ها و رساله هاگروه های پژوهشیمطالعات تمدن اسلامیمطالعات دينداریمطالعات علم ديني©2009 Ferdowsi University Of Mashhad.